Strategisk rådgivning

För att din affärsverksamhet skall vara framgångsrik behöver du ha tillgång till expertkunskaper i allt som rör dina butik- och restauranglokaler, som tex ekonomi, juridik och kännedom om butiks- och restaurangmarknaden. Ledningen i RetailMäklarna AB har en lång och dokumenterad erfarenhet av företagande i allmänhet och restaurangbranschen i synnerhet och är därmed väl förtrogen med såväl de problem som möter företagaren som de möjligheter som kan tillskapas genom att applicera erfarenheterna i den kunskapsbank som RetailMäklarna är i besittning av. För Dig som samarbetar med RetailMäklarna kan den strategiska rådgivning som RetailMäklarna erbjuder vara av synnerligen stor vikt när Du skall planera en framgångsrik start och / eller framtid för Ditt företag.

Nedan beskriver vi några av de områden och moment där Du kan dra nytta av RetailMäklarnas strategiska rådgivning:

1) Uppstartningsfasen:
- Är affärsläget värt att satsa på.
- Är lokalen väl lämpad för den planerade verksamheten.
- Skall jag driva verksamheten i egen regi eller på franchisebasis.
- Vilket bryggeri erbjuder den förmånligaste finansieringen och såväl de bästa priserna som de bästa produkterna (gäller restauranger).
- Hur skall jag anställa personalen.
- Vilken prissättning skall tillämpas.
- Hur kan jag på bästa sätt marknadsföra verksamheten.

2) En igång varande verksamhet:
RetailMäklarna kan ge Dig råd på bland annat följande punkter:
- Varför är min bruttovinst så låg.
- Är personalstyrka rätt dimensionerad.
- Är kostnadsposterna i resultaträkningen rimliga och enligt branschnorm.
- Vilka nyckeltal är viktiga i en balans- och resultaträkning och hur påverkar de resultatet.
- Hur fungerar det med säkerheter vid lån.
- Är vårt koncept det rätta.
- Hur skall jag vända en svag lönsamhet.
- Hur kan jag optimera min lönsamhet.
- Vad är marknadvärdet på min rörelse.


Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

Feyaz Deniz
+46 708-23 45 67
feyaz@retailmaklarna.se

Nehrin Yan
+46 733-660901
nehrin@retailmaklarna.se

Adressuppgifter

Besöksadress
Ellipsvägen 5
​141 75 Kungens Kurva

Postadress
Fridhemsgatan 13
112 40 Stockholm.
Fri telefonrådgivning : + 46 708-234567