Juridiska tjänster

Det är tyvärr alltför vanligt att rörelseidkare / kompanjoner förbiser att reglera vad som skall hända om man blir oåterkalleligt oense om hur företaget skall drivas eller att man t ex blir oense på grund av att någon tycker att det är orättvist att den ene arbetar mer än den andre och att detta borde återspeglas vid vinstdelningen etc.
De komplikationer som kan dyka upp är många och man bör därför vara förutseende nog att redan i uppstarten av kompanjonskapet så långt det går reglera vad som skall hända och hur det skall gå till att bemästra de problem som kan uppstå.

Samarbetsproblematiken och dess lösning varierar beroende på valet av företagsform och de blivande kompanjonerna bör därför överväga om de skall driva verksamheten i aktiebolagsform, handelsbolagsform eller kommanditbolagsform. RetailMäklarna står till tjänst med rådgivning vid valet av företagsform och erbjuder dessutom följande avtalstekniska lösningar:

  • Aktieägaravtal med eller utan hembudsskyldighet
  • Handelsbolagsavtal
  • Kommanditbolagsavtal
  • Konsortialavtal
  • Samarbetsavtal
  • Återförsäljaravtal
  • Franchiseavtal

Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

Feyaz Deniz
+46 708-23 45 67
feyaz@retailmaklarna.se

Nehrin Yan
+46 733-660901
nehrin@retailmaklarna.se

Adressuppgifter

Besöksadress
Ellipsvägen 5
​141 75 Kungens Kurva

Postadress
Fridhemsgatan 13
112 40 Stockholm.
Fri telefonrådgivning : + 46 708-234567