Ekonomi och management

Ekonomitjänster

Retailmäklarna bistår Dig när det gäller att upprätta och analysera

  • Likviditetsbudgetar
  • Resultatbudgetar
  • Analys av balansrapporter
  • Analys av resultatrapporter

Ovanstående tjänster syftar till att underlätta för Dig att planera för verksamhetens fortsatta utvecklig samt att Du blir uppmärksammad på om ekonomin i företaget avviker från den sk branschnormen och på vilka punkter avvikelsen sker så att Du i god tid kan vidta åtgärder för att tillrättalägga felen.

Managementtjänster
Det är inte alltför ovanligt att ägaren till rörelsen blir blind för fundamentala brister när det gäller driften av verksamheten och ofta sker detta när verksamheten befinner sig i en ekonomiskt nedåtgående spiral. För att bryta den nedåtgående trenden och istället få utvecklingen att vända uppåt kan det vara strategiskt framsynt att på managementbasis anlita Retailmäklarna som med sin 20-åriga erfarenhet av restaurang- och café branschen går in och tar över driften av verksamheten under den tid det tar att vitalisera och optimera verksamheten. I Retailmäklarnas uppdrag ingår att göra en total översyn av personalsituationen, inköp-leverantörssituationen, nuvarande koncept, servicegraden, prissättningen etc. samt utifrån dessa parametrar anlysera och tillsammans med ägaren vidta de förändringsåtgärder som situationen påkallar.

Uppdraget kan ske mot timersättningen ofta kombinerad med en sk success fee där den senare avgiften är relaterad till den förhöjda lönsamhet som Retailmäklarna åstadkommit.


Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

Feyaz Deniz
+46 708-23 45 67
feyaz@retailmaklarna.se

Nehrin Yan
+46 733-660901
nehrin@retailmaklarna.se

Adressuppgifter

Besöksadress
Ellipsvägen 5
​141 75 Kungens Kurva

Postadress
Fridhemsgatan 13
112 40 Stockholm.
Fri telefonrådgivning : + 46 708-234567