Retail

RetailMäklarna AB arbetar främst med rörelse- och lokalöverlåtelser samt med värdering och kvalificerad rådgivning i samband med restaurang, café och hotelletableringar. Tyngdpunkten på uppdragen ligger på storstadsregionerna men man har hela landet som arbetsfält.


Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

Feyaz Deniz
+46 708-23 45 67
feyaz@retailmaklarna.se

Nehrin Yan
+46 733-660901
nehrin@retailmaklarna.se

Adressuppgifter

Besöksadress
Storgatan 27
​114 55 Stockholm

Postadress
Luppvägen 5
152 52 Södertälje.
Fri telefonrådgivning : + 46 708-234567