Etableringstjänster

RetailMäklarna Är det sjävklara valet av partner när du skall etablera dig på de absolut bästa lägena i Stockholm, Göteborg och Malmö samt övriga storstäder i Sverige. Med stor framgång hjälper vi butikskedjor samt restaurang- och cafékedjor med effektiv etablering med bästa citylägen, i köpcentrum samt inom externhandelsområden. Våra uppdragsgivare är både svenska och internationella butiks- och restaurangkedjor samt varumärken.
För Dig som vill etablera en restaurang, café eller butiksrörelse är valet av samarbetspartner och bollplank en viktig del i etableringsfasen och här erbjuder RetailMäklarna Dig hela sin mer än 25-åriga erfarenhet och kunnande på området. Vi har genomfört en rad lyckade etableringar och bland de nöjda kunderna återfinns såväl internationella kedjor som fåmansföretag.

En framgångsrik etablering kräver som regel att etableringsfasen innehåller följande moment:

1) Analys och kravspecifikation
Du ställer upp Dina krav i vad avser rörelselokalens storlek, läge utformning och hyresnivå samt det pris till vilket en befintlig hyresgäst kan köpas ut från sitt kontrakt alternativt till vilket pris ett rörelseköp kan ske och utifrån dessa kriterier genomför RetailMäklarna en lokalsökning. Vid lokalsökningen använder sig RetailMäklarna av såväl sitt kundregister som att man tar direktkontakt med fastighetsägare och lokalhyresgäster på de adresser och områden som du bedömer som intressanta, allt för att genomlysa marknaden på bästa och bredast möjliga sätt. RetailMäklarna erbjuder sig att för din räkning medverka i förhandlingarna med såväl hyresgäst som fastighetsägare i syfte att Du skall uppnå så gynnsamma villkor som möjligt.

2) Uppgradering och inredning av lokalen
Det är mer regel än undantag att Du som rörelseidkare vill sätta Din prägel på Din nya lokal och här kan RetailMäklarna fungera som rådgivare vid val av lämpliga inredningsföretag/ entreprenörer som är specialiserade på lokal, cafe´ och restauranginredning.

3) Finansiering
I de fall extern finansiering är en förutsättning för ett förvärv erbjuder sig RetailMäklarna att utarbeta en kreditframställan som kan ligga till grund för bankens, finansbolagets eller i förekommande fall bryggeriets eller privata långivares bedömning av projektets lönsamhet samt de säkerheter som kan ställas. En väl genomarbetad kreditframställan ökar chanserna att få en långivare att ställa upp med finansieringen som just Du behöver.

För att din verksamhet skall få en kvalitetssäker och bra start, finns vi självklart vid din sida och ser till att de av dig tecknade villkoren är uppfyllda när butiks- eller restauranglokalen tas i bruk.


Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

Feyaz Deniz
+46 708-23 45 67
feyaz@retailmaklarna.se

Nehrin Yan
+46 733-660901
nehrin@retailmaklarna.se

Adressuppgifter

Besöksadress
Ellipsvägen 5
​141 75 Kungens Kurva

Postadress
Luppvägen 5
152 52 Södertälje
Fri telefonrådgivning : + 46 708-234567