O'Learys med stor uteservering på torget

4 450 000

- Den sen öppningen (år 2021) mycket populära O'Learys är givetvis den självklara mötesplatsen i området, och erbjuder gästen en unik kombination av känsla, bemötande, smaker och upplevelser.

- OBS att krogen inte ligger i Stockholm utan är belägen ca 350 km från Stockholm.

Lokalens storlek: Yta ca 500 kvm med en mycket trevlig planlösning i såväl gatuplan som nedreplan där man har diverse spel samt en inbjudande uteservering om dryga 80 platser i direkt anslutning till krogen på torget.

- Ca 140 sittplatser inne med 1 stor bar strategiskt placerad i lokalen.

Skick & standard: Stora ansträngningar och betydande investeringar har gjorts av nuvarande ägare för att åstadkomma dessa för verksamheten väl anpassade lokaler. Lokaler, inredning och utrustning är väl anpassade till verksamheten och håller för verksamheten mycket hög standard och är i mycket gott skick. Mycket bra infrastruktur! Inga omedelbara renoverings-, upprustnings- och uppgraderingsbehov föreligger.

Hyrestid: Hyreskontraktet sträcker sig till och med 2031-12-31 med en förlängning om 5 år åt gången om inte hyresavtalet sägs upp i tid.

Hyra: Hyran för restauranglokalerna inkl. index, vatten, fastighetsskatt uppgår till 660 152 kronor/år motsvarande 1 813 kr/kvm/år för 500 kvm. Hyreskostnaden måste betraktas som godtagbar om inte förmånlig för restaurangverksamhet i en lokal av denna karaktär och med detta exponerade och mycket attraktiva läge på torget.

Serveringstillstånd; Restaurangen har tillstånd innefattande serveringstid från kl.11.00 till 01.00 alla dagar enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker med fullständiga rättigheter såväl inne som på uteservering.

Omsättning: Ca 9,7 mkr exkl. moms under 2022.

- Lokalen är ändamålsenlig och mycket välbelägen på torget med omedelbar närhet till tågstationen som är en knutpunkt för resenärerna. Krogen rymmer också stora utvecklingsmöjligheter för den som vill satsa än mer. Det finns redan inventarier och marknad för längre öppettider med tanke på det utomordentligt attraktiva läget på torget. Krogen är väl positionerad för framtiden. Det finns inte anledning anta att affärsläget skall försämras de närmaste åren.

Finansiering: Ca 1,7 mkr i form av leasing (ca 1,35 mkr) och skuld till kreditinstitut (ca 0,35 mkr) kan tas över och dras av från den överenskomna köpeskillingen.

- Finns möjligheter till 4 st. bowlingbanor i intilliggande lokal.

- Enastående tillfälle förvärva en bra O'Learys krog med hög maskinell standard på mycket attraktivt läge.

- Uppgifterna ovan härrör från säljaren och kontrolleras av den auktoriserade företagsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

För mer info: Feyaz Deniz 0708-234567 e-mail: feyaz@retailmaklarna.se

- Feyaz Deniz är av Sveriges Handelskamrar förordnad värderings- och besiktningsman inom restaurang-, butiks- och företagsvärderingar samt hotell- och restaurangutrustning, av Sveriges Företagsmäklares Riksförbund (SFR) auktoriserad företagsmäklare samt av Fastighetsmäklarinspektionen registrerad fastighetsmäklare med särskild registrering för hyresförmedling.


2023-11/1700215079_nedladdning-1-.jpg 2023-11/1700215131_images-4-.jpg 2023-11/nedladdning-2-.jpg 2023-11/nedladdning.jpg 2023-11/1700215331_images.jpg 2023-11/images-6-.jpg 2023-11/images-3-.jpg 2023-11/images-2-.jpg 2023-11/1700218794_images.jpg 2023-11/1700218827_index.jpg 2023-11/1700219041_images.jpg 2023-11/nedladdning.png 2023-11/2023-11-15.jpg 2023-11/1700219573_images.png


Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

Feyaz Deniz
+46 708-23 45 67
feyaz@retailmaklarna.se

Nehrin Yan
+46 733-660901
nehrin@retailmaklarna.se

Adressuppgifter

Besöksadress
Ellipsvägen 5
​141 75 Kungens Kurva

Postadress
Luppvägen 5
152 52 Södertälje
Fri telefonrådgivning : + 46 708-234567