Restaurang med AAA-läge i Stockholm CBD

8 995 000

- Krogen är belägen i Stockholm CBD,central business district, som är representativt för företag som kräver att vara i händelsernas centrum, varför många namnkunniga företag söker sig till området.

- Krogen är givetvis den självklara mötesplatsen i området, och erbjuder gästen en unik kombination av känsla, bemötande, smaker och upplevelser.

- Omsättningen exkl moms har för de 4 senaste åren uppgått till följande:

1807-1906 ca 8,2 mkr med en bruttovinst om 80%

1707-1806 ca 8,3 mkr med en bruttovinst om 82%

1607-1706 ca 9,6 mkr med en bruttovinst om 82%

1507-1606 ca 9,8 mkr med en bruttovinst om 81%

Justerat resultat, med hänsyn tagen till rörelsefrämmande poster som till exempel bilkostnader och övriga kostnader till ägare samt löner till ägare som inte jobbat fullt ut, allt i syfte att få fram rörelsens kärnverksamhet, uppgår till ca 1 800 000 kronor/år.

- Yta ca 217 kvm med en uteservering med 20 platser i direkt anslutning till krogen.

- Serveringstillstånd med fullständiga rättigheter till 00.00 alla dagar. På uteserveringen har man öppet alla dagar till 23.00. Med tanke på lokalens belägenhet finns möjlighet för tillstånd innefattande serveringstid från kl.11.00 till 03.00 alla dagar.

- Bashyran exkl. index uppgår till 1 565 000 kr/år. Avfall, fastighetsskatt, komfortkyla, speciella tillägg (fettavskiljare), vatten och värme/bränsle uppgår till ca 235 000 kr/år. Den totala hyran uppgår således till 1 800 000 kr/år motsvarande knappa 8 300 kr/kvm/år. Hyreskostnaden måste anses vara godtagbar för en av lokal av denna karaktär och med detta utomordentligt attraktiva läge.

- Hyrestid tom 2025-09-30 med 9 månaders uppsägning före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med 1 år åt gången med ovan angiven ömsesidig uppsägningstid.

- Lokaler, inredning och utrustning är väl anpassade till verksamheten och håller för verksamheten bra standard och är i bra skick. Inga omedelbara renoveringsbehov föreligger.

- Lokalen är välbelägen och ändamålsenlig. Krogen rymmer också stora utvecklingsmöjligheter för den som vill satsa än mer. Det finns redan inventarier och marknad för längre öppettider med tanke på det utomordentligt attraktiva läget. Stockholm växer snabbt och krogen med dess utomordentligt attraktiva läge i CBD är väl positionerad för framtiden.

- Ypperligt tillfälle förvärva en lönsam krog.

- Vid bolagsaffär (skuldfritt bolag) är förväntad prisbild 7,5 mkr. Mot bakgrund av den förhållandevis låga affärsrisken samt med hänsyn till ränteläget är det min bedömning att ett avkastningskrav om 24 % (motsvarande en multipel om 4,17) bör vara en rimlig utgångspunkt för såväl värderingen som för köparens förräntnings/avkastningskrav.

- Möjlighet till ett snabbt tillträde.

- För prospekt, maila Era nuvarande eller tidigare affärsverksamheter.

- Uppgifterna ovan härrör från säljaren och kontrolleras av den auktoriserade företagsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

- För mer info: Feyaz Deniz 0708-234567 alternativt e-mail: feyaz@retailmaklarna.se


2020-07/1594578232_images.png 2020-07/1594578343_nedladdning.jpg 2020-07/nedladdning-1-.jpg 2020-07/1594578438_images-3-.jpg 2020-07/images-5-.jpg 2020-07/1594578517_images-1-.jpg 2020-07/images-4-.jpg 2020-07/images-6-.jpg


Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

Feyaz Deniz
+46 708-23 45 67
feyaz@retailmaklarna.se

Nehrin Yan
+46 733-660901
nehrin@retailmaklarna.se

Adressuppgifter

Besöksadress
Ellipsvägen 5
​141 75 Kungens Kurva

Postadress
Fridhemsgatan 13
112 40 Stockholm.
Fri telefonrådgivning : + 46 708-234567