Restaurang, bar, steakhouse Kungsholmen

10 595 000

Krogen är belägen på lysande affärsläge på Kungsholmen och är givetvis den självklara mötesplatsen i området, och erbjuder gästen en unik kombination av känsla, bemötande, smaker och upplevelser.

- Mycket stora ansträngningar och investeringar har gjorts av nuvarande ägare för att åstadkomma dessa för verksamheten väl anpassade lokaler. Lokaler, inredning och utrustning är väl anpassade till verksamheten och håller för verksamheten bra standard och är i gott skick. Inga omedelbara renoveringsbehov föreligger.

- Krogen har ett fantastiskt och vinnande koncept i en allt tuffare konkurrens med allt vad det innebär och med över 30 restauranger i landet.

- Krogen är belägen i ett "krogkluster" bland många andra bra krogar och hotell som bidrar till att upprätthålla områdets popularitet. "Folk drar folk".

- Omsättning exkl moms har de 6 senaste åren uppgått till följande:
Ar 2017 ca 15,5 mkr.
År 2016 ca 15,8 mkr.
År 2015 ca 15,0 mkr,
År 2014 ca 15,9 mkr,
År 2013 ca 17,1 mkr,
År 2012 ca 17,6 mkr.

- Hyrestid till 2021-09-30 med en ömsesidig uppsägningsperiod om 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet förlängt med 3 år åt gången med ovan angiven uppsägningstid.

- Varmhyran inkl fastighetsskatt, värmetillägg, tomträttsavgäld uppgår till 639 800 kr/år för 266 kvm motsvarande 2 405 kr/kvm och år. Hyreskostnaden måste anses vara godtagbar för restaurangverksamhet i en lokal av denna karaktär och med detta attraktiva läge på Kungsholmen.

- Yta 266 kvm med en mycket trevlig planlösning med ca 90 platser inne med en stor bar strategiskt placerad i gatuplan samt en mycket inbjudande uteservering om ca 40 platser i direkt anslutning till krogen.

- Bra exponeringsyta med tanke på hörnläget

- Stadigvarande serveringstillstånd till 01.00 alla dagar samt till 23.00 på uteserveringen.

Lokalen är välbelägen, ändamålsenlig och prisvärd. Krogen rymmer också stora utvecklingsmöjligheter för den som vill satsa än mer. Det finns redan inventarier och marknad för längre öppettider med tanke på det attraktiva läget. Stockholm växer snabbt och krogen är väl positionerat för framtiden.

- Enastående tillfälle förvärva en av Kungsholmens populäraste krogar med ett av marknadens bästa franchisesystem alla kategorier.

- Uppgifterna ovan härrör från säljaren och kontrolleras av den auktoriserade företagsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

För mer info: Feyaz Deniz 0708-234567
e-mail: feyaz@retailmaklarna.se

- Feyaz Deniz är av Sveriges Handelskamrar förordnad värderings- och besiktningsman inom restaurang-, butiks- och företagsvärderingar samt hotell- och restaurangutrustning.


2018-01/1516611099_ladda-ned.jpg 2018-01/images.jpg 2018-01/ladda-ned-2-.jpg 2018-01/ladda-ned-1-.jpg 2018-01/ladda-ned-4-.jpg 2018-01/images-3-.jpg 2018-01/images-5-.jpg 2018-01/1516611500_ladda-ned-6-.jpg


Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

Feyaz Deniz
+46 708-23 45 67
feyaz@retailmaklarna.se

Nehrin Yan
+46 733-660901
nehrin@retailmaklarna.se

Adressuppgifter

Besöksadress
Storgatan 27
​114 55 Stockholm

Postadress
Luppvägen 5
152 52 Södertälje.
Fri telefonrådgivning : + 46 708-234567