O'Learys Falköping

4250000

Den sen öppningen (år 2013) mycket populära O'Learys är givetvis den självklara mötesplatsen i området, och erbjuder gästen en unik kombination av känsla, bemötande, smaker och upplevelser.

- Yta ca 600 kvm i två plan med en trevlig planlösning i gatuplan om ca 375 kvm samt en mycket inbjudande uteservering om dryga 120 platser i direkt anslutning till krogen som ingår i hyran.

- Tillstånd för 400 personer samtidigt i lokalerna.

- Man har diverse olika aktiviteter som nattklubb, Club 30, Travklubben, quiz, jazzkvällar, karaoke mm.

- Två barer strategiskt placerade i lokalerna samt 125 platser på gatuplan och 72 platser i källarplan med nattklubbsavdelning.

- Mycket stora ansträngningar och investeringar har gjorts av nuvarande ägare för att åstadkomma dessa för verksamheten väl anpassade lokaler. Lokaler, inredning och utrustning är väl anpassade till verksamheten och håller för verksamheten bra standard och är i mycket gott skick. Inga omedelbara renoveringsbehov föreligger.

- Att 2018 nyproducera en liknande verksamhet i likvärdiga lokaler skulle bara i rena lokalinvesteringar medföra en investering i storleksordningen 6-7 mkr.

- Omsättning exkl moms har för de 3 senaste åren uppgått till följande:

År 2017 ca 11,3 mkr,
År 2016 ca 11,0 mkr,
År 2015 ca 11,8 mkr.

- Öppettider enligt följande för ovannämnda omsättning:
mån-tor 17-23.
fredag 16-02
Lördag 12-02
Söndag 12-21

- Hyrestid till 2023-09-30 med en ömsesidig uppsägningsperiod om 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall är kontraktet förlängt med 3 år åt gången med ovan angiven uppsägningstid.

- Stor uteservering! I direkt anslutning till restaurangen finns en mycket stor uteservering om 120 platser och som med sitt läge lockar till sig gäster och som ger gästerna direkt kontakt med stadens puls. Blir det kyligt framåt kvällen finns det både infravärme och filtar att tillgå.

- Kallhyran uppgår till ca 50 000 kr/mån motsvarande 600 000 kr/år och 1 000 kr/ kvm och år. Index tillkommer. Hyreskostnaden måste anses vara godtagbar för restaurangverksamhet i en lokal av denna karaktär och med detta hörnläge.Detta inte minst mot bakgrund av att en uteserveringsyta om ca 120 kvm ingår i hyran.

- Krogen ger en perfekt inramning på kick-off fester, konferens, företagsträffar,utställningar framträdanden, föredrag och liknande event.

- Stadigvarande serveringstillstånd till 02.00 inne alla dagar samt till 02.00 på uteservering.

Lokalen är välbelägen, ändamålsenlig och prisvärd. Krogen rymmer också stora utvecklingsmöjligheter för den som vill satsa än mer. Det finns redan inventarier och marknad för längre öppettider med tanke på läget. Falköping växer och krogen är väl positionerad för framtiden.

- Enastående tillfälle förvärva en bra O'Learys krog med diverse aktiviteter.

- Uppgifterna ovan härrör från säljaren och kontrolleras av den auktoriserade företagsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.


2018-08/images.jpg 2018-08/index.jpg 2018-08/1534838246_images.jpg 2018-08/1534838251_index.jpg 2018-08/1534838302_images.jpg 2018-08/1534838319_images.jpg 2018-08/1534838333_images.jpg 2018-08/1534838363_index.jpg 2018-08/1534838390_index.jpg


Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

Feyaz Deniz
+46 708-23 45 67
feyaz@retailmaklarna.se

Nehrin Yan
+46 733-660901
nehrin@retailmaklarna.se

Adressuppgifter

Besöksadress
Storgatan 27
​114 55 Stockholm

Postadress
Luppvägen 5
152 52 Södertälje.
Fri telefonrådgivning : + 46 708-234567