Lukrativ retrocafé med AAA-läge Stockholm CBD

10 000 000

Den sen öppningen, 2012, mycket populära retrocafét är givetvis en av de de självklara mötesplatserna i området (centralstationen) med målsättningen att erbjuda något för alla. Nuvarande ägare har mycket framgångsrikt drivit verksamhet i lokalerna sedan 2003.

- Omsättningen exkl. moms för de två senast avslutade räkenskapsåren 2015-2016 har uppgått till följande:

- 201409-201508 ca 10,2 mkr med en bruttovinst om 74,4 %.
- 201509-201608 ca 9,6 mkr med en bruttovinst om 76,4 %.
Justerat resultat, med hänsyn tagen till rörelsefrämmande poster som tex pensionsförsäkringar samt löner till ägare som inte jobbar, allt i syfte att få fram rörelsens kärnverksamhet, har för perioden 201409-201508 uppgått till dryga 2,6 mkr samt för perioden 201509-201608 uppgått till knappa 2,65 mkr .

- Personaleffektiv med tanke på lokalens planlösning.

- Hyrestid tom 2019-06-30 med 9 månaders uppsägning före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med 3 år åt gången med ovan angiven ömsesidig uppsägningstid.
- Kallhyra ca 1 200 000 kr/år motsvarande 9 000 kr/kvm och år.
- Yta ca 133 kvm med väl tilltagna utrymmen.

Hyreskostnaden måste betraktas som godtagbar i en lokal av denna karaktär och med detta utomordentligt attraktiva läge i Stockholm CBD.

- Lokalen passar också alldeles utmärkt till restaurang- och cafékedjor som vill etablera sig på ett av de absolut bästa lägena i centrala Stockholm.

- Det går att utöka konceptet med att ha en stor salladsbar och således sälja diverse olika sallader.

- Stora ansträngningar och investeringar har under åren gjorts av nuvarande hyresgäst för att åstadkomma dessa för verksamheten väl anpassade lokaler. Lokaler, inredning och utrustning är väl anpassade till verksamheten och håller för verksamheten hög standard och är i mycket bra skick.

- Lokalen är välbelägen, ändamålsenlig och prisvärd. Cafét rymmer också stora utvecklingsmöjligheter för den som vill satsa än mer. Det finns redan inventarier och marknad för längre öppettider med tanke på det utomordentligt attraktiva läget på Stockholms centralstation. Stockholm växer snabbt och cafét är väl positionerat för framtiden.

- Enastående tillfälle förvärva en vinstgivande verksamhet som lämnar ca 2,6 mkr/år beläget på ett av Stockholms förnämsta lägen med stora framtidsmöjligheter och framtidsutsikter.

- För prospekt, mejla Era nuvarande eller tidigare affärsverksamheter.

- Uppgifterna ovan härrör från säljaren och kontrolleras av den auktoriserade företagsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

För mer info: Feyaz Deniz 0708-234567
e-mail: feyaz@retailmaklarna.se

- Feyaz Deniz är av Sveriges Handelskamrar förordnad värderings- och besiktningsman inom områdena restaurang-, butiks- och företagsvärderingar samt hotell- och restaurangutrustning


2017-05/1495961199_index.jpeg 2017-05/1495961226_index.jpeg 2017-05/1495961265_images.jpeg 2017-05/1495961304_index.jpeg 2017-05/1495961458_images.jpeg 2017-05/1495961559_index.jpeg 2017-05/fruit-1850032-960-720.jpg 2017-05/1495961787_index.jpeg


Följ, Dela och Gilla oss på sociala medier

Kontakta oss

Feyaz Deniz
+46 708-23 45 67
feyaz@retailmaklarna.se

Nehrin Yan
+46 733-660901
nehrin@retailmaklarna.se

Adressuppgifter

Besöksadress
Storgatan 27
​114 55 Stockholm

Postadress
Luppvägen 5
152 52 Södertälje.
Fri telefonrådgivning : + 46 708-234567